Уроци по рисуване - Живопис

Живопис

       Същността на изкуството е съвкупността от отношенията на хората един с друг по отношение на произведенията на изкуството - поезия, картини, пиеси, филми и т.н. 

       Много фантазия за космоса и морския свят, стремеж към непознатото
и различното и най-вече със старание за напредък и индивидуалност:

    

         Чрез рисуване детето развива определени способности: визуална форма, ориентация в пространството, чувство за цвят. 

    

    

    

    

    

    

    

     

        

     

     

      

     

     

     Ако живопистта е предпочитана за изпит, освен познания за цветови
съчетания трябва да се знаят пропорциите на човешкото тяло и центровете
на тежеста му, в зависимост от положението,  в което се намира. Видовете
светлосенки  са  важна част  от  показването  на  обемността.  Фигуралната
композиция трябва  да  е  обмислена  и изпълнена  с  много  артистичност
и вдъхновение.

                          

  

  

   

  

   

  

   

   

   

   

   

       

   

                            

Свържете се с нас!

За деца в София - Уроци по рисуване от Powerpaint.net - частни уроци за деца и кандидатстващи в гимназии след 7-ми клас в София от преподавател по рисуване Жанет Жечева