Уроци

    Уроците за 7 клас се провеждат по 3 астрономични часа, освен когато е избрана друга часова система по Промоциите в секция Новини;
а за кандидатстудентите - до 6 часа по избор.

*    Учениците от София, кандидатстващи с графика, изучават видовете перспектива и светлосенки при различните предмети - ръбести, цилиндрични, конусовидни, призматични и обли, с различна фрактура и цвят. 

*    Кандидат-студентите - освен графичен натюрморт, по-подробно изучават и рисуват видовете перспектива. 

   В лявото меню тук ще видите конкретни рисунки - графика,
цветни задачи
и фигурални композиции.

Тел.: 0899 10 22 43

                                 ЗА  УРОЦИТЕ  В  МОЕТО  АТЕЛИЕ :

    1. Уроците за 7 клас се провеждат в 3 астрономически часа:
- от м. октомври - за цена от 25 лв. на урок; при предплащане на 4 урока - 90 лв., вместо 100 лв., но само при проявено сериозно отношение в работата и редовност при посещенията!
- за начинаещите от м. февруари - 30 лв. на урок;  при предплащане на 4 урока - 100 лв., вместо 120 лв., 
но само при проявено сериозно отношение в работата и редовност при посещенията!

    2.  Кандидат-студентите работят до 5 или 6 часа - според изпита, или ако идват от друг град; или урок от 3 часа 45 лв.  
- Ако се предплати за месец 4 урока по 3 часа = 150 лв. (вместо 180 лв.) 
- Ако се предплатят  20 часа общо (4 дни по 5 ч., или обратно) = 270 лв. (вместо 300 лв.)

    3.  Обучение на деца в начален курс (от 4 клас) - 3 астрономични часа, за да има завършеност на рисунката - за цена от 25 лв. на урок;
- по 2 астрономически часа за по-напреднали - по 20 лв. на урок;
- при предплащане на 4 урока по 2 часа - 70 лв., вместо 80 лв.

   Вижте и ПРОМОЦИИТЕ в секция НОВИНИ, може да Ви харесат.

  Местонахождение - София, кв. Дружба-2, до магазини Лидл и Джъмбо;
       автобуси 88, 204, 304, 384, 404; тролей 4; маршрутка 16  (на 300 м)
                     
КОНТАКТИ  - Skype:  jmj-abm ; artschool@abv.bg ; GSM: 0899 10 22 43
                                      Фейсбук :   Janet Artschool 

 

Изкуството използва специални инструменти за възпроизвеждане на реалността: литература, музика, изобразителното изкуство – картини и  скулптура.

      Няма как да станете архитект, ако не умеете идеите си да визуализирате. Рисуването е безценно умение, въпреки че вече може да се замени от компютри. Но ако искате отличен архитект да станете, трябва да развиете способността си в пропорции и в различни измерения да мислите - това е от съществено значение.

                      

       


     Кандидатстващите с цветни композиции изучават цветознание, комбинаторика, стилизация на натурата, орнаментика, ритъм, видове композиции.

                          

     

  
     За учениците, които искат да учат живопис - пропорции на човешкото тяло и център на тежестта при различните положения и в движение, цветознание, видове перспектива, стилизация на натурата, пейзаж, фигурална композиция, пропорции на човешкото лице и др.

                     

                 

       Кандидатстудентите с изпит по графичен пейзаж рисуват от натура след задълбочено изучаване на видимите перспективни изменения.

Свържете се с нас!

За деца в София - Уроци по рисуване от Powerpaint.net - частни уроци за деца и кандидатстващи в гимназии след 7-ми клас в София от преподавател по рисуване Жанет Жечева