Композиции

       Цветни композиции за 7 клас и кандидатстуденти

       Много важно е курсистите да работят за развитие на въображението и
фантазията си, да са наблюдателни, да комбинират и измислят нови неща.
Проявата  на  атрактивност  в  идеите  е  съществен елемент  за успешното
представяне, съчетано с познания по цветознание, композиране, елементи
на  стилизацията,  орнаментика,  техниката  на  рисуване  -  акварел  или
темпера, изграждането  на  собствен  стил.  Прилагането  на  знанията  за
въздушна   перспектива   показват   обемността  на  фигурите  и  засилват 
релефността и изящността на композицията.

  

                  

  

        Изкуството е едно от най-важните средства за разбирането на света и развитието на знанията за естетическо възприятие, тъй като се отнася за независима практичен и творческа дейност на детето.

            

   

   

         Естетичната човешка дейност се проявява постоянно в работата, дома, социалния живот, а не само в изкуството и има естетическо развитие на човешкия социален свят.

           

        

         

                

            

        

                                           Кандидатстуденти:

  

   

    

   

                         

            

   

  

           

Свържете се с нас!

За деца в София - Уроци по рисуване от Powerpaint.net - частни уроци за деца и кандидатстващи в гимназии след 7-ми клас в София от преподавател по рисуване Жанет Жечева