Контакти

     Уроците се провеждат в групи до 3 ученика максимум. Работата е в
3 астрономични часа за 20 лв., а за начинаещите след м. февруари за 30 лв.
Ако някой желае индивидуални допълнителни уроци - това ще бъде
допълнително уточнявано, като цената е по-висока. 

  Местонахождение - София, кв. Дружба-2; автобуси 88, 204, 404; тролей 4;
маршрутки 2, 9, 12, 16, 48.
                     
Контакти  - Skype:  jmj-abm ;  artschool@abv.bg  ;  GSM: 0899 10 22 43